Aanpassingen voor basis zorgverzekering in 2015

Ieder jaar veranderden zorgverzekeraars de zorgverzekeringen pakketten. Dit kan komen door eigen aanpassingen, maar over het algemeen zijn het aanpassingen die nodig zijn van om te voldoen aan de nieuwe wetten en regels van de overheid.

Ook voor 2015 heeft de overheid weer nieuwe eisen gesteld aan de zorgverzekeringen. Zo wordt de basisverzekering uitgebreid met speciale soorten specialistische zorg en geneesmiddelen.

Ieder jaar maken de zorgverzekeraars in november de prijzen bekend van de zorgverzekeringen. Vaak betaal je bij je huidige zorgverzekeraar te veel en is het voordeliger om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Overstappen naar een andere zorgverzekering is erg gemakkelijk en kan je een hoop geld besparen.

AWBZ-zorg verandert per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 zullen er veel veranderingen plaats vinden op gebied van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze wet wordt aanpast om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis blijven. Zorgverzekeraars gaan in de toekomst ervoor zorgen dat verpleging aan huis plaats vindt.

Eigen risico stijgt in 2015 naar €375

Het eigen risico wordt vanaf 1 januari 2015 verhoogd met 15 euro naar 375 euro. De afgelopen jaren is het eigen risico flink opgehoogd. In 2011 was het eigen risico bijvoorbeeld maar 170 euro. In een paar jaar tijd is dit bedrag dus ruim verdubbeld!

Dat betekend dat u voor zorg binnenkort meer geld gaat betalen. Het eigen risico is immers hoger, waardoor je meer moet betalen bij het afnemen van zorg.

Psychische hulp voor kinderen verdwijnt

Vanaf 1 januari 2015 zal de psychische hulp voor kinderen verdwijnen uit de basisverzekering. Gemeentes zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, door de invoer van de nieuwe Jeugdwet. Deze nieuwe Jeugdwet zou ervoor moeten zorgen dat het gemakkelijker en efficiënter wordt om psychische hulp te krijgen voor kinderen.

Nieuw in de basis zorgverzekering

Er zijn voor januari 2015 een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd aan de basisverzekering. Zorg dat voorheen door de AWBZ werd vergoed, wordt vanaf 1 januari 2015 door uw zorgverzekeraar geregeld.

Daaronder valt onder andere zintuigelijke gehandicaptenzorg, thuiszorg en NIPT (een test om chromosoomafwijkingen te ontdekken tijdens zwangerschap).

Daarnaast ontvang je vanaf 1 januari een reiskostenvergoeding wanneer je organen doneert. Voorheen betaalde de zorgverzekeraar van de ontvanger deze kosten, maar nu zal dat voortaan door je eigen verzekeraar worden vergoed.